Ce suma avem alocata prestațiilor de șomaj in Belgia.

Prestaţia în numerar zilnică depinde de durata şomajului unei persoane, de salariul său zilnic mediu şi de situaţia sa familială. Atunci când un şomer are o familie în întreţinere şi este singurul întreţinător, are dreptul să primească 60% din veniturile anterioare, sub rezerva unui plafon maxim de 54,71 EUR şi a unui prag minim de 41,95 EUR.

Un şomer fără persoane aflate în întreţinere are dreptul la 60% din veniturile anterioare în primul an de şomaj (cu un plafon maxim de 54,71 EUR şi un prag minim de 35,24 EUR) şi la 55% ulterior (cu un plafon maxim de 42,73 EUR).

Un şomer care nu are persoane aflate în întreţinere şi locuieşte împreună cu persoane care au venituri are dreptul la 60% din veniturile anterioare în primul an (cu un plafon maxim de 54,71 EUR şi un prag minim de 26,42 EUR) şi la 40% ulterior (cu un plafon maxim de 31,77 EUR şi un prag minim de 26,42 EUR). După acest interval, va primi o sumă forfetară de 18,61 EUR.
Şomerii cu vârsta de 50 de ani sau mai mult care au lucrat timp de cel puţin 20 de ani au dreptul la o „majorare pentru vechime în muncă” sau la o majorare pentru reintegrarea la locul de muncă.

Un şomer care lucrează cu fracţiune de normă poate primi, în anumite cazuri, o alocaţie suplimentară, al cărei cuantum depinde de numărul de ore lucrate.
Lucrătorii ale căror contracte de muncă sunt suspendate temporar independent de voinţa lor pot obţine o alocaţie temporară (allocation de chômage temporaire/tijdelijke werkloosheidsuitkering) pentru fiecare zi întreagă de suspendare.

Tinerii cu vârsta sub 30 de ani (în momentul depunerii cererii), care sunt șomeri de la absolvirea școlii și care îndeplinesc celelalte criterii de calificare (tipul de studii etc.), pot avea dreptul la o prestație forfetară de integrare, plătibilă după o anumită perioadă de timp.

Lucrătorii cu fracțiune de normă care devin șomeri au dreptul la un nivel de prestație proporțional cu numărul de ore lucrătoare.

Pentru aceasta dacă doriți puteți să luați legătura cu un consultant specializat în acest domeniu.

E-mai : info@consultantasiadministratie.com

Formularul C4 sau certificatul de șomaj in Belgia.

img_20181212_0845091598781221.jpg

Ce suma avem alocata prestațiilor de șomaj in Belgia!

Prestaţia în numerar zilnică depinde de durata şomajului unei persoane de salariul său zilnic mediu şi de situaţia sa familială.

Atunci când un şomer are o familie în întreţinere şi este singurul întreţinător  : are dreptul să primească 60% din veniturile anterioare.

Aici avem o rezerva a unui plafon maxim de 54,71 EUR şi a unui prag minim de 41,95 EUR.

Un şomer fără persoane aflate în întreţinere are dreptul la 60% din veniturile anterioare în primul an de şomaj (cu un plafon maxim de 54,71 EUR şi un prag minim de 35,24 EUR).  La 55% ulterior (cu un plafon maxim de 42,73 EUR).

Un şomer care nu are persoane aflate în întreţinere şi locuieşte împreună cu persoane care au venituri. Are dreptul la 60% din veniturile anterioare în primul an.

Calculele indica un plafon maxim de 54,71 EUR şi un prag minim de 26,42 EUR

Cand avem  40% avem alocat un plafon maxim de 31,77 EUR şi un prag minim de 26,42 EUR.

După acest interval, va primi o sumă forfetară de 18,61 EUR.

Şomerii cu vârsta de 50 de ani sau mai mult care au lucrat timp de cel puţin 20 de ani .

Au dreptul la o „majorare pentru vechime în muncă”.

Un şomer care lucrează cu fracţiune de normă poate primi în anumite cazuri  o alocaţie suplimentară ( al cărei cuantum depinde de numărul de ore lucrate).

Lucrătorii ale căror contracte de muncă sunt suspendate temporar independent de voinţa lor.  Pot obţine o alocaţie temporară (allocation de chômage temporaire/tijdelijke werkloosheidsuitkering) pentru fiecare zi întreagă de suspendare.

Tinerii cu vârsta sub 30 de ani care sunt șomeri de la absolvirea școlii și care îndeplinesc celelalte criterii de calificare.

Pot avea dreptul la o prestație forfetară de integrare plătibilă după o anumită perioadă de timp.

Lucrătorii cu fracțiune de normă care devin șomeri au dreptul la un nivel de prestație proporțional cu numărul de ore lucrătoare.

Pentru aceasta dacă doriți puteți să luați legătura cu un consultant specializat în acest domeniu.

Ne puteti trimite si un e-mai pentru o eventuala programare. E-mai : info@consultantasiadministratie.com

Formularul C4 sau certificatul de șomaj in Belgia.

img_20181212_0845091598781221.jpg

Permisul de sederea permanentă in spatiul Uniuni Europene.

Dacă ați locuit legal ca lucrător în altă țară din UE, timp de 5 ani, continuu, primiți automat dreptul de ședere permanentă.

 Aceasta înseamnă că puteți sta în țara respectivă cât timp doriți. Continuitatea șederii nu este afectată de: – absențe temporare (mai puțin de 6 luni pe an) – absențe mai mari justificate (de exemplu, efectuarea serviciului militar obligatoriu) – o absență de 12 luni consecutive justificată de motive importante, cum ar fi sarcina și nașterea, o boală gravă, muncă, formare profesională sau detașarea în altă țară.

Vă puteți pierde dreptul de ședere permanentă dacă locuiți în afara țării pe o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi. Dreptul de ședere permanentă înainte de împlinirea celor 5 ani

Puteți obține dreptul de ședere permanentă în mai puțin de 5 ani dacă vă aflați într-una din următoarele situații: – vă pensionați, dar ați lucrat în țara respectivă în ultimul an sau ați locuit acolo timp de 3 ani neîntrerupți – nu mai lucrați pentru că sunteți în incapacitate de muncă, dar ați locuit în țara respectivă timp de 2 ani neîntrerupți – nu mai lucrați pentru că sunteți în incapacitate de muncă din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

În acest caz aveți dreptul de a rămâne, indiferent de durata perioadei în care ați locuit în această țară înainte de accident sau de îmbolnăvire. – începeți să munciți în altă țară ca lucrător transfrontalier (ceea ce înseamnă că trebuie să reveniți la locul de reședință cel puțin o dată pe săptămână), dar înainte de aceasta ați lucrat în țara în care doriți să obțineți dreptul de ședere permanentă timp de 3 ani neîntrerupți. Permisul de ședere permanenta atestă faptul că aveți dreptul de a rămâne necondiționat în țara gazdă.

 

Expulzarea! În cazuri excepționale, țara în care aveți drept de ședere permanentă poate decide să vă expulzeze din motive de ordine sau de securitate publică, dar numai dacă autoritățile pot dovedi că reprezentați o amenințare serioasă. Decizia de expulzare trebuie să vi se comunice în scris. Ea trebuie să includă toate motivele invocate și informații privind căile de atac pe care le aveți la dispoziție și data până la care se poate contesta decizia în cauză.

 

Sursa : Comisia Europeana.

Pentru aceasta dacă doriți puteți să luați legătura cu un consultant specializat în acest domeniu. Pentru mai multe informații si programări ne puteți lasa un mesaj pe pagina noastră de Facebook: Consultanta Administratie Educatie sau Filip Nicu Angelo.

Cetățeni Uniunii Europene au dreptul de ședere pe teritoriul oricărui stat membru pe o perioadă de maxim 3 luni, fără nici o condiționare sau formalitate.

E-mail : info@consultantasiadministratie.com

img_1248-4

Formularul C4 sau certificatul de șomaj in Belgia.

Formularul C4 sau certificatul de șomaj este un document pe care angajatorul trebuie să-l dea în mod obligatoriu lucrătorului său în anumite cazuri. În plus față de livrarea altor documente sociale, angajatorul trebuie să înainteze lucrătorului un formular C4 la sfârșitul contractului de muncă, indiferent de natura contractului de muncă ( durata contractului determinat / nedeterminat …) și indiferent de motivul rezilierii contractului de muncă (demisia de către lucrător / demiterea de către angajator, de comun acord …).

Normele privind șomajul prevăd ca și angajator el este obligat să elibereze lucrătorului documentul C4 în cazul în care il solicită, indiferent de motivul cererii sale, chiar dacă contractul este în curs de desfășurare. În acest caz, acest C4 va fi considerat un “certificat de lucru”.

Angajatorul poate completa și prezenta aceste documente pe hârtie, însă există și un document electronic. Acesta este un scenariu de risc social (e-DRS), numărul 1, “sfârșitul contractului de muncă”. Pentru mai multe informații despre acest document electronic, puteți să vizitați site-urile web: http://www.socialsecurity.be și http:www.onem.be/fr/documentation/feuille-in-fo/e14

Ne puteți găsi la : http://www.consultantasiadministratie.com

Consultanță Administrație Educație sau Filip Nicu Angelo.

Firmă noastră de consultanță  Consultanta Administratie Educatie vă stă la dispoziție cu următoarele servicii !

Numărul de telefon la care ne puteți contacta este : +32 496 06 50 18 Filip Nicu Angelo.

E-mail :
info@consultantasiadministratie.com sau
filipnicuangelo@gmail.com.

Vă mulțumim și vă dorim o saptamana cat mai plăcuta!

Ce atribuții putem avea într-o societate.

În general, o companie are un număr de colaboratori,asociații, sau angajați, unii dintre care sunt considerați ca lucrători independenți de legislația socială belgiană și alții nu:

Partenerii limitați care contribuie numai cu capital nu sunt considerați independenți.

Partenerul activ este independent dacă nu lucrează într-o legătură de subordonare. Cu toate acestea, dacă există o legătură de subordonare, partenerul activ va fi considerat angajat salariat.

Mandatarul societăți (manager, director (delegat), lichidator, auditor statutar) este întotdeauna considerat independent.

Totuși această prezumție este reluabilă numai în următoarele cazuri:

Funcționarul este neremunerat și care este pensionat sau care a atins vârsta legală de pensionare, nu este considerat independent și nu este afiliat la nici un fond de asigurări sociale.

Avocatul poate demonstra dacă este necesar ca nu este renumerat sau de facto si nici de drept nu este obligat de obligațiile societății.

Liber “în drept” înseamnă că în statut sau într-o decizie a organismului competent se menționează explicit că nu i se atribuie nici o remunerație.

Liber <de facto> implică absența oricărei remunerații și a vreunui avantaj (nici o mașină a companiei sau un avantaj de orice fel …).

Pentru mai multe informații puteți să ne contactați sau să vă puteți adresa unui unul Fond de Asigurări Sociale din Belgia!

Dacă doriți să luați legătura cu un consultant specializat in acest domeniu.

Ne puteți găsi la :

http://www.consultantasiadministratie.com

Pentru mai multe informații și programări ne puteți lăsa și un mesaj pe pagina de Facebook :

Consultanță Administrație Educație sau Filip Nicu Angelo.

Numărul de telefon la care ne puteți contacta este : +32 496 06 50 18 Filip Nicu Angelo.

E-mail :

info@consultantasiadministratie.com   sau

filipnicuangelo@gmail.com

Vă mulțumim și vă așteptăm să ne contactați! Mult succes în continuare activități dumneavoastră!

Profesia dumneavoastră este considerată reglementată în țara de destinație, dar nu și în țara de origine.

Dacă profesia pe care o exercitați necesita pregătirea necesară  si este considerata reglementata în țara din UE în care doriți să lucrați dar nu au același statut în țara de origine.

Tara-gazdă vă poate solicita să dovediți că ați practicat această meserie timp de cel puțin 1 an în ultimii 10 ani.

Inainte de a vă permite să vă exercitați profesia sau chiar să prestați servicii temporare pe teritoriul său.

Personalul punctelor de echivalare si recunoașterea calificărilor profesionale din țara în care doriți să lucrați vă poate ajuta.

Va trebui să vă pregătiți dosarul cu toate documentele justificative necesare.

Profesia dumneavoastra este considerată reglementată în țara de origine dar nu și în țara de destinație.

Dacă profesia dumneavoastră nu este reglementată în țara de destinație o puteți exercita în aceleași condiții ca și cetățenii țării respective.

Atenție!

Există posibilitatea ca profesia dumneavoastra să nu figureze pe lista profesiilor reglementate dar să fie considerată parte a unei astfel de profesii.

Întrebați întotdeauna autoritățile țării în care vă mutați dacă profesia dumneavoastra este sau nu reglementată.

Personalul punctelor naționale de contact pentru recunoașterea calificărilor profesionale vă poate ajuta!

Sursa : Comisia Europeana

Cum putem sa muncim legal în Belgia!

E-mail :

filipnicuangelo@gmail.com sau info@consulantasiadministratie.com

Va multumim si va dorim un weekeend minunat,

img_20181207_113358-8625976.jpg

Servicii de consultanță și administrație în Belgia!

Bună ziua,

Suntem o companie de consultanță specializată în domeniul social și administrativ, având ca scop principal activitatea de integrare a cetățenilor romani in Belgia.

Firma de consultanță Consultanta Administratie Educatie vă poate oferi următoarele servicii:

Întocmirea dosarului administrativ pentru înregistrarea la comună (Anexa 19, Anexa 8, Carte de identitate belgiană, însoțire la comună si asigurarea serviciului de traducător);

Deschidere dosar de independent; aidant; asociat activ; gerant, angajat.

Partener autorizat : Securex, Acerta, Partena, Liantis si Eunomia.

Creare societăți comerciale : SPRL, SPRL-S, SCRL, SNC, SA, etc.

Întocmire dosar Alocație Familiale Europeana, Asigurare medicală (mutualitate), Securitate socială.

Întocmire dosar financiar: deschidere cont la bancă (prive si business), înregistrare la finanțe, declarații de impozit (IPP, ISOC, INR).

Consultanță in căutarea si alegerea unui contabil sau expert-contabil.

Realizarea unui plan de ‘plata’ la huissier de justice, impozit, (IPP, ISOC).

Asigurări de sănătate (viața/deces, auto, incapacitate de muncă, incendiu, etc.).

Informații privind consultanță în domeniul juridic.

Acompaniere la tribunal numai dacă este posibil!

Reprezentare în fața comisiei de scutire de plată de cotizații sociale si interpretari de documente.

Cursuri linvigvistice : Franceză / Flămanda / Engleză.

Traduceri / legalizare: Franceză/ Flămanda la cerere pentru întocmirea documentelor!

Gestiunea interna a societăților comerciale: contractuală, financiară și servicii de secretariat.

Trainer personal pentru independeti și societăți cu un abonament lunar!

Ne puteți gasi pe Social Media si Google la:

Consultanta Administratie Educatie sau Filip Nicu Angelo.

Pentru mai multe informații si programari ne puteți lasa un mesaj pe pagina de Facebook sau Website :

Agentie de consultanta in domeniul administrativ!

Numărul de telefon la care ne puteți contacta este : +32 496 06 50 18 – Filip Nicu Angelo.

E-mail :

info@consultantasiadministratie.com

Biroul de consultanță se afla in Ouderondelaan 88, 3000  Leuven.

Va stam la dispoziție.

Va mulțumim si va stam la dispoziție.

Ce activitate au sindicatele în Belgia!

Ce activitate au sindicatele în Belgia!

Negocieri colective: atunci când sindicatele pot acționa liber şi sunt recunoscute de angajatori, acestea pot negocia condițiile de muncă cu angajatorii.

Protejează lucrătorii împotriva concedierilor ilegale şi negociază cu angajatorii ce schimbări sunt necesare la locul de muncă.

Oferirea de asistentă şi de alte cursuri şi reprezentarea membrilor.

Când este cazul sindicatele pot organiza greve pentru a împiedica adoptarea
anumitor măsuri.

Sindicatele pot susține adoptarea legislației care este favorabilă intereselor
membrilor săi şi comunității per ansamblu.

Consultanta in domeniul administratie publice in Belgia

E-mail: infoconsultantasiadministratie.com

Vă mulțumim și vă așteptăm să ne contactați pentru eventuale întrebări răspunsuri și programări!

Preavizul de muncă în Belgia!

Încetarea locului de munca se face în anumite cazuri cu un preaviz de exemplu atunci când contractul s-a încheiat pe perioadă nedeterminată.

Fiecare dintre părti trebuie să înainteze un preaviz înainte de încetarea raporturilor de muncă.

Această informare trebuie să indice începutul şi sfârşitul perioadei de preaviz.

Preavizul trebuie comunicat fie printr-o scrisoare, care este înregistrată în a treia zi lucrătoare de la expedierea acesteia, fie printr-un executor judecătoresc.

Lucrătorul poate de asemenea să-şi scrie preavizul, în două exemplare.

Angajatorul va semna o copie drept dovadă de primire.

Limitări cu privire la dreptul de concediere.

Legea prevede anumite limitări cu privire la dreptul de a concedia un angajat.

Fapte care sunt echivalente cu încetarea raporturilor de muncă, cum ar fi un anumit comportament al uneia dintre părti poate determina modificarea raporturilor de muncă de o asemenea manieră că va presupune încetarea imediată a acestora (ex: absenta nemotivată pentru mai multe zile fără informarea prealabilă a angajatorului).

 

Numărul de telefon la care ne puteți contacta este : +32 496 06 50 18 Filip Nicu Angelo.

E-mail :

info@consultantasiadministratie.com

Formularul C4 sau certificatul de șomaj in Belgia.

Biroul de consultanță se află in Leuven.

Cum puteți munci legal in Belgia!

                           Cum puteți munci legal in Belgia?

Ca și cetătean roman, pentru a munci legal in Belgia, aveți 3 variante

– Cu statut de independent sau societate.

Fie aveti un numar de TVA propriu, fie sunteți ajutorul unui independent, fie sunteti asociat activ sau pasiv intr-o societate.

De la 1 ianuarie 2014, permisul de muncă nu mai este necesar dar este nevoie de o diploma de bacalaureat înainte de 2000, pentru regiunea Walonă pentru a deveni independent iar pentru regiunea Flamandă nu mai este valabilă aceasta regula in cazul în care va stabiliți acolo!

– Cu un contract de muncă.

Pentru a munci cu contract de muncă, trebuie sa va găsiți un angajator!

Pentru mai multe informații și programări ne puteți lăsa un mesaj pe pagina de Facebook :

Consultanță Administrație Educatie sau Filip Nicu Angelo

Email : info@consultantaiadministratie.com

Tva-ul si soldul creditelor la încetarea activității de Independent in Belgia.

Numărul de telefon la care ne puteți contacta este : +32 496 06 50 18 Filip Nicu Angelo.

Biroul de consultanță se află in :  Ouderondelaan 88 , 3000 Leuven.

Va multumim si va stam la dispozitie,

Consultanță Administratie Educatie

Suntem o companie de consultanță specializată în domeniul social și administrativ, având ca scop principal activitatea de integrare a cetățenilor europeni în Belgia.

Vă putem oferi următoarele servicii:

Întocmirea dosarului administrativ (Anexa 19, Anexa 8, Carte de identitate belgiană, însoțire la comună si asigurarea serviciului de traducător).

Întocmirea dosar de independent, ajutor de independet (aidant) asociat activ, administrator de societate (gerant), angajat.

Creare societăți comerciale: SPRL, SPRL-S,SNC, SCRL, SA, etc.

Întocmire dosare alocații familiale, asigurare medicală (mutualitate), securitate socială.

Întocmire dosar financiar: deschidere cont la bancă (prive si business), înregistrare la finanțe, declarații de impozit (IPP, ISOC, INR).

Consultanță in căutarea si alegerea unui contabil sau expert contabil.

Întocmire plan de plata la huissier de justice, impozit, (IPP, ISOC).

Consultanță pentru obținerea unui credit profesional (auto, echipamente profesionale, etc) și de nevoi personale.

Informații legate de asigurări (sănătate, viața/deces, auto, incapacitate de muncă, incendiu, etc).

Informații privind consultanță în domeniul juridic.

Reprezentare in fața comisiei de scutire de plată de cotizații sociale si interpretari de documente.

Cursuri linvigvistice : Franceză / Flamandă / Engleză.

Traduceri / legalizare: Franceză/ Flamandă.

Gestiunea interna a societăților comerciale: contractuală, financiară și servicii de secretariat.

Ne puteți gasi pe Social Media la:

Consultanta Administrație Educatie sau Filip Nicu Angelo.

Telefonul la care ne puteți contacta este : 0496 065 018.

Va stam la dispoziție.

Va mulțumim si va dorim mult succes,